Hva kan jeg hjelpe deg med?

FRA IDÉ TIL FERDIG PRODUKT

Tjenester

Fremstilling av ulike former for trykte og digitale medier foregår i ulike stadier, og vi kan hjelpe deg hele veien. Sammen kartlegger vi dine behov og lager en fremdriftsplan frem til ferdig produkt eller tjeneste.

Vi bistår med design av web-sider, inkuldert alt fra opprettelse av domene til publisering. Alle typer trykksaker, fra enkle visittkort til hele profiler, brosjyrer, magasiner, bøker, paknings- og emballasjedesign, osv. Folietrykk, preging og stansing. Ulike typer foliering, skilting og dekor. Enkle fotoopptak til bruk både digitalt og på trykk. Ved større, mer ressurskrevende oppdrag, har vi ett stort nettverk å trekke veksler på, slik at vi får jobben gjort raskt og kostnadseffektivt. Prosjektoppfølging gjennom hele prosessen.

NOEN EKSEMPLER

- 01

Visittkort

- 02

Brosjyre

- 03

Bok

- 04

Folietrykk/Preg

- 05

Pakningsdesign

- 06

Web-sider

- 07

Skilt

- 08

Fotoopptak

- 09

Foliering